Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Kayaç ve Kayaç çeşitleri nelerdir ?

Kayaç anlamı, mağmatik kayaç nedir, başkalaşım kayacı nedir, tortul kayaç nedir? Kayaç Kayaç, bir ya da daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşmuş bütündür. Granit ve bazalt çeşitli minerallerden, kumtaşı değişik özelliklerde kum boyutundaki tanelerin sıklaşmasından, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır. Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır: Tortul Magmatik Metamorfik (Başkalaşım) Magmatik kayaç yerin Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Canlıların ortak özellikleri nelerdir ?

Canlıların ortak özellikleri nelerdir ? Bitki ve hayvan Hücresi Arasındaki farklar nelerdir ? Canlıların ortak özellikleri nelerdir ? Dünya üzerinde yaşayan canlılar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki kısımda incelenebi­lir. Bu canlı organizmaların temel bir takım ortak özellikleri bulunmaktadır. 1. Hücre yapısı:Bütün canlılar hücre ya da hücrelerden oluşmuştur. Hücre organizmanın temel birimidir. Hücrede geçen bir takım olaylar canlılığın Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Fosil, Kayaç, Maden Nedir ?

Fosil nedir ? , Kayaç Nedir ? , Maden Nedir ? FOSİL NEDİR? Fosil, havayla teması aniden kesildiği için korunabilmiş canlı kalıntılarına verilen genel addır: kabuk, kemik, diş, tohum, yaprak ya da bir hayvan veya bitki fosili milyonlarca yıl öncesindeki canlı yaşam hakkında bilgi verir. Fosilleri ve fosilleşmeyi araştıran bilim dalına paleontoloji adı verilir. Latince fodare, kazmak sözcüğünden türemiştir; kelime anlamı “kazı sonucu topraktan Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lugati Türk Kitabı Hakkında Bilgi

Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lugati Türk Kitabı Hakkında Bilgi Divânü Lûgati’t-Türk; ( Anlamı: Türk Dili Sözlüğü), 1072 tarihinde Bağdat’ta tamamlanarak Halife Ebülkasım Abdullah’a sunulmuştur. Kutadgu Bilig’le hemen hemen aynı zamanda yazılmakla birlikte gerek Yusuf Hâs Hâcib ve gerekse Kaşgarlı Mahmut eserlerini birbirlerinden habersiz yazmışlardır, Divanü Lugati Türk 7500′den fazla Türkçe kelimeye Arapça karşılık verilmiştir, Kaşgarlı Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Aids Hastalığı nedir ?

AİDS HASTALIĞI NEDİR ?   İlk AİDS vakaları 1979’da ABD’de Kaliforniya’da ve New York’ta kaydedildi: hastalar hep eşcinseller ve gençlerdi. Bu ilk gözlem, hastalığın toplumsal algılanması üzerinde çok tehlikeli ve ağır bir etki yarattı. Çok geçmeden hastalık bu defa da eroinmanlar, hemofili hastaları ve kan nakli yapılanlar çoğunluktaydı. Derken Haiti’de, sonra Afrika’nın ekvator yörelerinde de hastalığa rastlanıldı. 1981’de hastalık, AİDS Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM hakkında bilgi

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM hakkında yazı kısa özet bilgi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti‘nin 23 Nisan 1920‘de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108’nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Milletvekili Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Anlatım bozuklukları nelerdir

Türkçe’de Anlatım bozuklukları nelerdir ? Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca cümle mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur. 1. Gereksiz Sözcüklerin Kullanılması Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Kur’an-ı Kerim İle İlgili Kavramlar nelerdir ?

Kur’an-ı Kerim İle İlgili Kavramlar nelerdir ? İç düzen ile ilgili kavramlar Ayet;  Kanıt, işaret, anlamlarına gelir. Sureleri oluşturan bir veya bir kaç cümleden oluşan bölümlere denir. Bir sayfadan oluşan ayetler olabildiği gibi tek bir harften oluşan ayetler de vardır. Kur’ân-ı Kerim’de toplam 6236 ayet bulunmaktadır. Sure;  Kur’ân-ı Kerim’in değişik sayıdaki ayetlerinden oluşan bölümlerine sure denir. Kur’ân-ı Kerim’de Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Mayoz ve Mitoz bölünme evreleri özellikleri Crossing-over, Ara lamel nedir

Mayoz ve Mitoz bölünme evreleri, Mayoz ve Mitoz bölünme  özellikleri Crossing-over nedir, Ara lamel nedir ? MAYOZ BÖLÜNME EVRELERİ resmi MİTOZ BÖLÜNME EVRELERİ resmi  Mayoz Bölünmenin Özellikleri •2n kromozomlu hücrelerde görülür. •Üreme ana hücrelerinde görülür. •2n kromozomlu hücreler n kromozomlu hale gelir. •Sperm, yumurta ve bitkilerde polenlerin oluşmasını sağlar. •Sperm ve yumurta n kromozomlu olduğu için mayoz geçiremez. •Bir hücre ard Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Toplum İçin Çalışan Vakıflar nelerdir ?

Toplum İçin Çalışan Vakıflar Varlıklar TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) Vakfı Kaybolan geleceği kurtarmak  açlık ve yoksulluğu gidererek topraktan gelen toplumsal barışı sağlamak için; • Erozyon  çoraklaşma  çölleşme  kirlilik  hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek • Doğal varlıkların tahribine yönelik ulusal ve uluslararası her türlü idari  siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele Yazinin devamini okumak icin tiklayin