Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Cumhuriyet öncesi eğitim sistemi nasıldı ?

CUMHURİYET ÖNCESİ EĞİTİM SİSTEMİ NASILDI ? Orta Asya Türkleri’nin Müslüman olmadan önce örgün eğitim kuruluşlarının olup olmadığına ilişkin belge elde edilememiştir. Türklerin örgün eğitim örgütü olan medrese ile tanışmaları Müslüman olduktan sonradır. İlkin Selçuklular daha sonra da Osmanlılarca benimsenen Medreseler, Anadolu’nun büyük kentlerinde ve özellikle de İstanbul’da açılmıştır. Medreseler kendilerine özgü örgütlenmiş ve din Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Gusül,Teyemmüm,Ezan,Cemaat,Namazı bozan şeyler,Kunut duaları

Gusül,Teyemmüm,Ezan,Cemaat, Nedir Kısaca Özet Namazı bozan şeyler nelerdir ,Kunut duaları anlamları Gusül Nedir? Gusül kelimesi, lügatte, yıkanmak, mânasına gelir. Bu kelimenin dinî mânası ise, bütün bedenin, hiçbir tarafında iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması demektir. Gusüle, Türkçemizde boy abdesti de denir. Teyemmüm Nedir? Gusül kelimesi, lügatte, yıkanmak, mânasına gelir. Bu kelimenin dinî mânası ise, bütün bedenin, hiçbir Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Mendel’in çalışmalarının kalıtım açısından önemi nedir? Karşılaştığı zorluklar.

Mendel’in çalışmalarının kalıtım açısından önemi nedir? Mendel çalışmalarında ne tür zorluklarla karşılaşmıştır. Mendel’in çalışmalarının kalıtım açısından önemi nedir ? Gregor Johann Mendel (doğum tarihi. 20 Temmuz 1822– ölümü. 6 Ocak 1884) kalıtım biliminin babası olarak anılan Avusturyalı bilim adamı,Mendel kanunlarının mucidi ve rahip. Modern genetik biliminin kökü, Avusturyalı (Alman-Çek) bir Augustin’ci keşiş ve bir Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Türkçe’nin özellikleri, Türkçe yayıldığı coğrafya

Türkçe’nin  özellikleri, Türkçe yayıldığı coğrafya,Lehçe Ağız nedir ? Türkçe’nin  özellikleri 1.Türkiye Türkçesinde uzun ünlü yoktur. 2. “o” ve “ö” sesleri Türkçe kelimelerin sadece ilk hecesinde bulunur. 3.”j” sesi Türkçe kelimelerde yoktur. 4.Türkiye Türkçesinde “c, g, l, m, n, r, v, j, f” sesleri pekiştirmeli kelimelerle ses taklidi (yansıma) kelimeler dışında başta bulunmazlar. 5. Yumuşak ve süreksiz olan “b, c, d, g” Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Gösterge çeşitleri ve gösterge bilimi nedir?

Gösterge nedir Gösterge çeşitleri nelerdir  ve gösterge bilimi nedir? Gösterge ve gösterge bilimi nedir? Diğer bir adıyla semiyotik olarak da bilinen gösterge bilimi göstergelerin açıklanması, üretimi, işaretlenmesi gibi birtakım sistematik olaylar üzerindeki durumunu inceleyen bilim dalına denmektedir. Bu bilim alanında Fransızlar terim olarak semiyoloji kelimesini kullanmışlardır. Disiplinler arası bir alan olan semiyotik birçok bilim dalının oluşturduğu bir Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Kayaç ve Kayaç çeşitleri nelerdir ?

Kayaç anlamı, mağmatik kayaç nedir, başkalaşım kayacı nedir, tortul kayaç nedir? Kayaç Kayaç, bir ya da daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşmuş bütündür. Granit ve bazalt çeşitli minerallerden, kumtaşı değişik özelliklerde kum boyutundaki tanelerin sıklaşmasından, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır. Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır: Tortul Magmatik Metamorfik (Başkalaşım) Magmatik kayaç yerin Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Canlıların ortak özellikleri nelerdir ?

Canlıların ortak özellikleri nelerdir ? Bitki ve hayvan Hücresi Arasındaki farklar nelerdir ? Canlıların ortak özellikleri nelerdir ? Dünya üzerinde yaşayan canlılar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki kısımda incelenebi­lir. Bu canlı organizmaların temel bir takım ortak özellikleri bulunmaktadır. 1. Hücre yapısı:Bütün canlılar hücre ya da hücrelerden oluşmuştur. Hücre organizmanın temel birimidir. Hücrede geçen bir takım olaylar canlılığın Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Fosil, Kayaç, Maden Nedir ?

Fosil nedir ? , Kayaç Nedir ? , Maden Nedir ? FOSİL NEDİR? Fosil, havayla teması aniden kesildiği için korunabilmiş canlı kalıntılarına verilen genel addır: kabuk, kemik, diş, tohum, yaprak ya da bir hayvan veya bitki fosili milyonlarca yıl öncesindeki canlı yaşam hakkında bilgi verir. Fosilleri ve fosilleşmeyi araştıran bilim dalına paleontoloji adı verilir. Latince fodare, kazmak sözcüğünden türemiştir; kelime anlamı “kazı sonucu topraktan Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lugati Türk Kitabı Hakkında Bilgi

Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lugati Türk Kitabı Hakkında Bilgi Divânü Lûgati’t-Türk; ( Anlamı: Türk Dili Sözlüğü), 1072 tarihinde Bağdat’ta tamamlanarak Halife Ebülkasım Abdullah’a sunulmuştur. Kutadgu Bilig’le hemen hemen aynı zamanda yazılmakla birlikte gerek Yusuf Hâs Hâcib ve gerekse Kaşgarlı Mahmut eserlerini birbirlerinden habersiz yazmışlardır, Divanü Lugati Türk 7500′den fazla Türkçe kelimeye Arapça karşılık verilmiştir, Kaşgarlı Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Aids Hastalığı nedir ?

AİDS HASTALIĞI NEDİR ?   İlk AİDS vakaları 1979’da ABD’de Kaliforniya’da ve New York’ta kaydedildi: hastalar hep eşcinseller ve gençlerdi. Bu ilk gözlem, hastalığın toplumsal algılanması üzerinde çok tehlikeli ve ağır bir etki yarattı. Çok geçmeden hastalık bu defa da eroinmanlar, hemofili hastaları ve kan nakli yapılanlar çoğunluktaydı. Derken Haiti’de, sonra Afrika’nın ekvator yörelerinde de hastalığa rastlanıldı. 1981’de hastalık, AİDS Yazinin devamini okumak icin tiklayin