Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Cumhuriyet öncesi eğitim sistemi nasıldı ?

CUMHURİYET ÖNCESİ EĞİTİM SİSTEMİ NASILDI ? Orta Asya Türkleri’nin Müslüman olmadan önce örgün eğitim kuruluşlarının olup olmadığına ilişkin belge elde edilememiştir. Türklerin örgün eğitim örgütü olan medrese ile tanışmaları Müslüman olduktan sonradır. İlkin Selçuklular daha sonra da Osmanlılarca benimsenen Medreseler, Anadolu’nun büyük kentlerinde ve özellikle de İstanbul’da açılmıştır. Medreseler kendilerine özgü örgütlenmiş ve din Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Türkçe’nin özellikleri, Türkçe yayıldığı coğrafya

Türkçe’nin  özellikleri, Türkçe yayıldığı coğrafya,Lehçe Ağız nedir ? Türkçe’nin  özellikleri 1.Türkiye Türkçesinde uzun ünlü yoktur. 2. “o” ve “ö” sesleri Türkçe kelimelerin sadece ilk hecesinde bulunur. 3.”j” sesi Türkçe kelimelerde yoktur. 4.Türkiye Türkçesinde “c, g, l, m, n, r, v, j, f” sesleri pekiştirmeli kelimelerle ses taklidi (yansıma) kelimeler dışında başta bulunmazlar. 5. Yumuşak ve süreksiz olan “b, c, d, g” Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Gösterge çeşitleri ve gösterge bilimi nedir?

Gösterge nedir Gösterge çeşitleri nelerdir  ve gösterge bilimi nedir? Gösterge ve gösterge bilimi nedir? Diğer bir adıyla semiyotik olarak da bilinen gösterge bilimi göstergelerin açıklanması, üretimi, işaretlenmesi gibi birtakım sistematik olaylar üzerindeki durumunu inceleyen bilim dalına denmektedir. Bu bilim alanında Fransızlar terim olarak semiyoloji kelimesini kullanmışlardır. Disiplinler arası bir alan olan semiyotik birçok bilim dalının oluşturduğu bir Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lugati Türk Kitabı Hakkında Bilgi

Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lugati Türk Kitabı Hakkında Bilgi Divânü Lûgati’t-Türk; ( Anlamı: Türk Dili Sözlüğü), 1072 tarihinde Bağdat’ta tamamlanarak Halife Ebülkasım Abdullah’a sunulmuştur. Kutadgu Bilig’le hemen hemen aynı zamanda yazılmakla birlikte gerek Yusuf Hâs Hâcib ve gerekse Kaşgarlı Mahmut eserlerini birbirlerinden habersiz yazmışlardır, Divanü Lugati Türk 7500′den fazla Türkçe kelimeye Arapça karşılık verilmiştir, Kaşgarlı Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Anlatım bozuklukları nelerdir

Türkçe’de Anlatım bozuklukları nelerdir ? Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca cümle mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur. 1. Gereksiz Sözcüklerin Kullanılması Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Öğrencinin öğretmenine karşı görev ve sorumlulukları

Öğrencinin öğretmenine karşı görev ve sorumlulukları nelerdir ? Öğrencinin öğretmenine karşı sorumlulukları. 1-Öğrenci kendisine, öğretmen ve arkadaşlarına karşı saygılı olmalıdır. 2-Bilgili, kültürlü, dürüst, nazik, sorumluluk sahibi ve çağdaş bir öğrenci olmalıdır. 3-Öğrenci hak ve sorumluluklarını bilmeli, bunlara uymalıdır. 4-Öğrenci derse hazır ve zamanında gelmeli, devamsızlık yapmamalıdır. 5-Okulda gerekli olmayan ve okul düzenini Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Destan Nedir ?

Destan nedir Destan çeşitleri nelerdir ?Kaç çeşit destan vardır ? Destan Nedir? Destan milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihî toplumsal (savaş, göç, istilâ gibi) veya doğal (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) olayların anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun manzum eserlerdir. Destanlar, Araplar’da “esatır. “, Batı’da “myth” olarak adlandırılır. Destanlar ikiye ayrılır: Yapay Yazinin devamini okumak icin tiklayin

Çekimli Fiil ve kip nedir ?

Çekimli Fiil nedir ? Türkçe’de çekimli fiiller , Kip nedir kipler Çekimli Fiil Mastar halinde bulunan fiile yapım ekleri getirilerek yani zaman ve sahış ekleri getirilerek fiili başka kalıplara sokmaya denir. Çekimli fiil, kip halindeki bir fiilin herhangi bir şahıs ekiyle ifade edilmiş halidir: Gör+dü+m (bilinen geçmiş zaman, 1. tekil şahıs) Çekimli bir fiilde sırayla şu üç bölüm bulunur: Fiil kök veya gövdesi Kip eki Şahıs eki Kip ekleri, fiil Yazinin devamini okumak icin tiklayin

İstiklal marşının yazılma sebebi nedir ?

İstiklal marşı hangi şartlarda yazılmıştır istiklal marşının yazılma sebebi nedir ? Türkiye de, ulusal marş yazılması önerisi, önce 1920 yılında İsmet Paşa dan (İnönü) geldi. Maarif Vekaletinde bu öneriyi dikkate alarak bir yarışma düzenledi. O günlerde Türk Kurtuluş savaşı en heyecanlı günlerini yaşıyordu; toplumda ulusal bilinci pekiştirecek, ulusçuluk duygusunu daha da canlı kılacak bir marşa gereksinme duyuluyordu. Yarışmada ayrıca güfteyi Yazinin devamini okumak icin tiklayin

KPSS Türkçe yazım kuralları ders notları

Türkçe yazım kuralları bağlaçların kullanımı kısa özet bilgiler YAZIM(İMLA) KURALLARI 1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:   Türkçede  üç çeşit “ki” vardır:Bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak Yazinin devamini okumak icin tiklayin