Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Cimnastikte Temel Duruşlar

Cimnastikte Temel Duruşlar Nelerdir, Jimnastikte temel duruşlar hakkında kısa özet bilgiler

Cimnastikte Temel Duruşlar

1-Bacaklar kapalı ayakta duruş: Bacaklar bitişik, kollar yanlarda gövde­ye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruştur.
2-  Bacaklar açık ayakta duruş: Ayaklar omuz genişliğinde açık, kollar gövdeye paralel, baş ve gövde diktir.
3- Çömelik duruş: Baş ve gövde dik, vücut ağırlığı ayak uçlarında çömelme hareketidir. Kalça ve topuklar bitişik kollar gövdeye paraleldir.
4- Dört ayak duruşu: Çömelik duruşta eller omuz hizasında yere dayalı­dır. Dizler kolların arasında yer alır
5- Diz üstü duruş: Bacaklar dizlerden bükülü, ayak bilekleri gergin olarak yere dayalıdır. Üst bacak ve gövde dik, kollar yanlarda vücuda paraleldir (di-züstü duruştayken, bir bacağın öne alınarak dizden dik olarak bükülü yere ba­sış ise “tek dizüstü duruş “tur)

6- Diz üstü oturuş: Diz üstü duruştayken, topuklar üzerine oturuştur.
7- Bank duruşu: Diz üstü duruştan kollar önde yere dayanır. Üst bacak vekollar yere dik birbirine paraleldir
Ters bank duruşu: Bank duruşunun tersidir. Sırt; yere, göğüs; yukarı dönüktür. Kollar ve alt bacaklar birbirine paralel yere dik, ayak ve avuç içleri yere dayalı, baş arkada serbesttir.

8- Cephe duruşu: Bank duruşunda bacaklar arkaya gergin uzatılarak ayak uçları yere dayanır. Kollar yere dik, vücut gergindir
Ters cephe duruşu: Cephe duruşunun vücudun önü yukarıya, arkasının yere dönük olma durumudur. Ayak bilekleri gergin, topuklar yerde, eller ayak­ların doğrultusunda yere dayalıdır

Yan cephe duruşu: Cephe durumunun yan olarak tek kol ve tek ayağın dış yüzüne dayanılarak yapılmasıdır.
9-  Uzun oturuş: Gövde dik, kalça yerde, bacaklar ise öne gergin olarak uzatılır. Kollar yanlarda gövdeye paraleldir
Açık bacak uzun oturuş: Bacaklar yanlara “V” şeklinde açılır.Engel oturuşu: Uzun oturuşta, bir bacağın bükülüp arkaya alınmasıdır.
10- Bacaklar bükülü oturuş: Uzun oturuşta, her iki bacağın dizlerden bükülerek tabanların yere dayanmasıdır.
11- Çakı duruşu: Uzun veya bacaklar bükülü oturuşta, bacakların gergin olarak 45 derece yukarıya kaldırılmasıdır. Kollar dirseklerden hafif bükülü, eller kalça yanında yere dayalı veya yanlarda omuz hizasında açıktır.
12- Bağdaş oturuş: Açık bacak uzun oturuşta, bacakların dizlerden bükü­lerek önde çaprazlanmasıdır. Gövde dik, kollar yanlarda serbesttir.

13-  Sırtüstü yatış: Bacaklar bitişik ve gergin, gövde sırtüstü yatar durum­dadır. Avuçlar yerde, kollar vücudun iki yanında gergindir.

14- Yüzüsütü yatış: Dayanak yüzeyi vücudun ön kısmıdır. Kollar dirsek­lerden bükülü, eller üstüste konularak çene altına yerleştirilir.

15- Yan yatış: Sağa ve sola olup, dayanak yüzeyi vücudun yanı ve gergin bulunan bacaklardır. Yatış yönünün kolu yan-yukarı uzatılmış ve baş altına des­tek olarak konmuştur. Diğer kol gövdenin yanında gergindir.

16- Mum duruşu: Sırtüstü yatışta, ellerle vücut yanlardan kavranır, bacak­lar gergin olarak yukarı kaldırılırken dirseklere dayanarak ağırlık omuzlara ak­tarılır. Dayanak yüzeyi omuzlar ve üst kol olup, vücut ayak uçlarına kadar ger­gin ve yere diktir

17- Hamle duruşu: Küçük adımla yapılan hamle hareketine küçük hamle, büyük adımla yapılan harekete derin hamle denir. Hamle duruşları:

a- Öne hamle duruşu: Öne bir adım alınırken bacak dizden bükülür. Göv­de arkadaki gergin bacağın doğrultusunda olup, ağırlık öndeki bükülü bacak üzerindedir. Kollar yanlarda serbesttir

b- Yana hamle: Öne hamlenin sağa veya sola uygulanışıdır. Ayak uçları ve diz adım alınan yönü gösterir, gövde karşıya dönüktür.

c- Geriye hamle: Geriye adım alınır, vücut ağırlığı arka bacak üzerinde olup öne uzatılan bacak gergindir.

d- İleri hamle: Adımların 45 derece ileri sağ ve sol yönlere alınması ile yapılan hamledir. Ayak ucu ve diz adım yönünü gösterir (hamle duruşlarında topuklar yerden kaldırılmaz.)

18-  Planör duruşu: Ağırlık tek bacak  üzerinde diğer bacak gergin olup yukarıya kaldırılır, kollar yanlarda açık ve gövde ile yere paraleldir

19- Kartal duruşu: Bacaklar açık ayakta duruşta gövde öne bükülerek ye­re paralel durumuna getirilmesidir. Kollar omuz hizasında açık ve gergin yere paraleldir

20-  Küçük köprü: Dizler yerde olmak suretiyle, ellerle arkaya uzanıp dayanmadır
21-  Büyük köprü: Dayanak noktaları ayaklar ve arkaya uzanan ellerdir.

 

Category: Spor