Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Çocuk hak ve hürriyetleri nelerdir ?

Çocuk hak ve hürriyetleri

 Çocuk hak ve hürriyetleri

Çocuk hakları ve hürriyetleri, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

Çocuk hak ve hürriyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme ile 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 1995’te uygulamaya başlamıştır.Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır.

Bu sözleşme ” Dünya Çocuklarının İnsan Hakları Yasası ” sayılmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaşına kadar olan insanları “Çocuk” olarak niteleyip, onların :

Yaşama – Korunma – Gelişme  – Katılım haklarını güvence altına almaktadır.

* Çocuklar arasında ırk. renk, cinsiyet ve dil ayrımı gözetilmez .
* Çocukların, yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve tıbbi (sağlık) bakım hakkı vardır .
* Çocukların sevgi, saygı, korunma ve anlayış görme hakkı vardır .
* Her çocuğun yeteri kadar oynama hakkı vardır .
* Her çocuğun ücretsiz eğitim görme hakkı vardır .
* Her çocuğun hoşgörü, barış ve kardeşlik ruhu düşüncesinde yetişme hakkı vardır .
* Çocukların. bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişebilme hakkı vardır.

Category: Genel Kültür