Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Eş anlam, zıt anlam, Eşsesli anlam, mecaz anlam, terim anlam, deyim anlam

Eş anlam, zıt anlam, eş sesli anlam, mecaz anlam, terim anlam, deyim anlam nedir ve örnekler

EŞ ANLAMLI ( ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER: 

Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere denir.

Örnekler

*  siyah —- kara  ,   *  beyaz—– ak,   * zengin—-varlıklı,

*  zengin— varlıklı,  * fakir—-yoksul , * rüzgar—- yel,

* üzüntü—–keder,   *  öykü—hikaye,  * eser— yapıt,

* edebiyat— yazın,  * cümle—- tümce * kelime— sözcük

ZIT (KARŞIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER:

Anlam bakımından birbirinin tersi olan sözcüklerdir.

Örnekler

* Sana çirkin dediler düşmanı oldum güzelin.

Ağlarım harta geldikçe gülüştüklerimiz.

Kışın soğuğunu yaşadıkça yazın sıcağını arar oldum.

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

Yaşlı insanları görünce gençliğimin kıymetini

SESTEŞ ( EŞSESLİ) SÖZCÜKLER: 

Yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları farklı olan sözcüklere denir.

Örnekler

* Yılanı gören at birden şaha kalktı.

*  Mutfaktaki pislikleri çöpe at.

*  Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al.

Gül: “Gül.” dedi, bülbüle.

* Kalem böyle çalınmıştır yazıma

Yazım kışıma uymaz, kışım yazıma  

Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır saçlı bir ihtiyar geldi.

MECAZ ANLAM:

Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda kullanılmasıdır.

Örnekler

* Adamın tarladaki bütün ekinleri yandı. ( gerçek)

* Partide çektiğimiz bütün resimler yanmış. ( yan)

* Bu sınavı kazanamazsan yandın (mecaz)

* Balkona astığım çamaşırlar kurumamış.(gerçek)

* Hazan mevsiminde kurumuş yapraklar gibi.(yan)

TERİMSEL ANLAM (TERİM):   

Bilim sanat, spor, ya da çeşitli meslek dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklerdir.

Örnekler

Nota müziğin anahtarı gibidir.

* Rakip takım birazdan penaltı atışı yapacak.

* Marmara fay hattı tehlikeli sinyaller veriyor.

* Güreşçimiz, finalde rakibini tuşla yendi.

* Matematik öğretmenimiz tahtaya bir doğru çizmemizi istedi.

DEYİM ANLAM

Deyim, en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir.

Örnekler

İçine ateş düşmek
Pabucu dama atılmak
Yüreği ağzına gelmek
İki gözü iki çeşme

Category: Edebiyat