Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Kaynaç Nedir ? Yamaç nedir? Gayzer Nedir ?

Kaynaç Nedir ? Yamaç nedir? Gayzer Nedir ?  hakkında kısa özet bilgiler

Yamaç nedir?

Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. Karşı ön, alnaç. Yan, yakın.

Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir.

Kaynaç Nedir ?

Kaynaç (veya gayzer), Gayzer Nedir ?


Sıcak su ve buharı, zemin içinde 30 m gibi bir derinliğe ulaşabilen tabiî bir tüp şeklindeki boşluktan yeryüzüne fasılalı olarak fışkırtan kaynak. Gayzer adı, Güneybatı İzlanda’da mevcut ve püsküren anlamını taşıyan “Geysir” adlı bir gayzerden

gelmektedir. Gayzerler, ekseriya yeni bir volkanik aktiviteye sahip bölgelerde ort aya çıkmaktadır. Gayzerlerde peşpeşe iki fışkırma arasındaki zaman periyodu umûmiyetle düzensizdir. Amerika’da Yellowstone Millî Parkındaki gayzerin suyu takrîben, saatte bir, 50 m yüksekliğe fışkırmaktadır. Bazı yerlerde gayzer

faaliyeti gösteren soğuk su kaynakları da vardır. Yeni Zelanda’da ve İzlanda’da gayzerler bulunmaktadır.
Yerin derinliklerinde bulunan suların sıcaklığı yıl içinde fazla bir değişme göstermez. Fay kaynakları volkanik ve kırıklı bölgelerde görülür. Bu nedenle kutuplara yakın bir bölge olmasına rağmen İzlanda’da bi çok gayzer ve sıcak su kaynağı bulunmaktadır.

 

Category: Coğrafya