Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Reisülküttap,Şeyhülislam,Kubbealtı vezirleri,Kazasker,Defterdar,Nişancı kimdir,görevleri nelerdir

Reisülküttap,Şeyhülislam,Kubbealtı vezirleri,Kazasker,Defterdar,Nişancı, Yeniçeri Ağası,Kaptan paşa, Anadolu kazaskeri,Rumeli kazaskeri, Anadolu defterdarı,Rumeli Defterdarı kimdir ve görevleri nelerdir Reisülküttap kimdir ve görevleri nelerdir Reîsülküttap, dîvân-ı hümâyunda kitâbet sınıfında yetişir ve muayyen kademeleri geçtikten sonra bu makâma getirilirdi. Reîsülküttap bütün dîvân kâtiplerinin reisiydi. Tâyin ve tevcih beratları, idârî emirler Yazinin devamini okumak icin tiklayin