Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Tarım, Buğday, Ekmek, Köy, Köylü, Çiftçi Nedir ?

Tarım, Buğday, Ekmek, Köy, Köylü, Çiftçi nedir hakkında kısa özet bilgiler

Buğday:

Buğdaygiller familyasının en önemli bir bitkisi. Yıllık bir bitki olan buğdayın kökü saçaklı, yaprakları şerit gibidir. Ekilen tohumlar, iyi toprakta bir kaç gün içinde filizlenir. Olgunlaşma zamanı gelince buğday başak vermeğe başlar. Her başakta 10-100 kadar buğday tanesi bulunabilir. Buğday taneleri ilkin yeşil, sonraları koyu krem rengini alırlar. İnsanların, besin olarak kullandıkları en önemli üç- dört cins tahıl arasında bulunmaktadır. Unun ve ekmeğin en çok yapıldığı bitki, buğdaydır. Bu sebeple buğday, ekmek şeklinde dünyanın en medenî bölgelerinde de kullanılmaktadır.

Çiftçi:
Yaşamını sürdürmek için toprağı işleyip ürün elde eden ve elde etmiş olduğu bu ürünleri satarak geçimini sağlayan kimse.Geçimini topraktan sağlayan kişi

Tarım:

İnsanların toprağı işleyerek, ekme ve dikme yoluyla çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi ve onlardan ürün elde etmesine tarım denir.

Ekmek :
Tahıl Unundan yapılmış Hamurun fırında, sacda veya Tandırda pişirilmesiyle yapılan yiyeceğe Ekmek denir. Ekmek, çeşitli tahıl unundan yapılmış hamurun ateşte, sac üzerinde, tandırda, fırında veya tepside pişirilmesiyle hazırlanan yiyecektir.

Köy:

Köy, mahalli idare teşkilatının en küçük yerleşim yeri, muhtar ile tüzel kişiliğe sahiptir. Köy kanunu ile merkezi idareyle olan münasebetleri düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, nüfusu 2000′den aşağı olan yerler köydür. Köyü, muhtar ve köy ihtiyar meclisi idare eder. Bunlar, seçmenler tarafından beş senede bir seçilir.

Köylü :

Köyde yaşayan ya da köyde doğmuş olan. köy halkı.

 

Category: Edebiyat