Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Telaffuz Vurgu ve Tonlama Nedir ?

Telaffuz Vurgu ve Tonlama Nedir ?

Telaffuz

Konuşma dilinde kelimelerin söyleniş biçimine telaffuz denir’. Etkileyici bir konuşmada konunun içeriği kadar telaffuzu da önemlidir. Güzel bir konuşmada vurgu ve tonlamanın doğru yapılması kadar’ kelimelerin doğru telaffuzu da önemlidir’.

Söyleyiş güzelliğini sağlamanın en önemli yollarından biri Türkçenin ses dizgesini çok iyi bilmektir’. Türkçe konuşma açısından büyük kolaylıklar’ sağlayan özelliklere sahiptir. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

–   Türkçe genellikle yazıldığı gibi konuşulur, konuşulduğu gibi yazılır.

–   Türkçe ses yönünden zengindir’.

–   Türkçenin sesleri gırtlaksı, burunsu olmadığı için hırıltılı bir’ nitelik taşımaz.

–   Türkçedeki ünlü ve ünsüzler rahat çıkışlı seslerdir.

–   Büyük ve küçük ünlü uyumları telaffuzu büyük ölçüde kolaylaştırır.

Vurgu ve Tonlama Nedir?-Vurgu ve Tonlama Hakkında

VURGU:Konuşurken veya bir parçayı okurken bazı heceleri veya kelime gruplarını üstüne basarak söyleriz veya okuruz. Bu söyleyiş özelliğine VURGU denir. Kelimelerde Vurgu: Türkçe kelimelerde genellikle hafif bir vurgu vardır. Genelde kelimelerin son hecesinde görülür. Yalnız yer isimlerinde vurgu ilk veya orta hecededir: Ankara – İzmit – Tokat – Sakarya gibi.
Örnek: Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla.
Kelimelere ek eklendiğinde vurgu son heceden bu eke geçer: Du – va – du – va – ra du – var – da...
Kelimelerde Vurgu Alan ve Almayan Ekler
Kelime türeten ekler vurgu alır. Gözlük gözlükçü Güzellik kömür
İyelik ekleri vurguyu kendine çeker: Kitabım kitabın kita kitabımız kitabınız kitapları
Soru eki olan “mi” vurgulu söylenmez. Bu kitap senin ki?
Cümlelerde Vurgu: Genellikle cümlelerde vurgu yüklem olan kelimenin üzerindedir. Ancak cümledeki kelimelerin anlam değeri birbirine eşit değildir. Üzerinde durulan kelime yükleme yakın bir kelimedir.
Örnekler:
Ahmetler yarın saat dörtte İzmir’e gidecekler.
Ahmetler yarın sat dörtte İzmir’e uçakla gidecekler.
Ahmetler uçakla İzmir’e yarın saat dörtte gidecekler.
Yarın saat dörtte İzmir’e uçakla Ahmetler gidecekler.
TONLAMA:Cümlelerin söylenişi sırasında sesimizi cümlelerin anlamına göre ayarlamaya TONLAMA denir.
Cümlelerde Tonlama: Cümleleri yalnızca düzgün yazmak yeterli değildir. Okurken ve konuşurken cümleleri anlamlarına uygun biçimde söylemek konuşmayı güzelleştirir. Okunan parçanın özelliğine göre vurgu kullanılır

Category: Edebiyat